Paweł Zyzak – Gorszy niż faszysta

gorszy niz-druk-4-25mm.indd